Portret Tomasza Ostrowskiego | Portrait of Tomasz Ostrowski

Tomasz Ostrowski

Muzeum Narodowe w Krakowie

Zastępca Dyrektora ds. Strategii i Komunikacji w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Ekonomista, manager kultury, urzędnik europejski. W Komisji Europejskiej w Brukseli wspierał innowacyjność sektora MŚP, w Instytucie Adama Mickiewicza zajmował się analizą procesów wewnętrznych, w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie współtworzył strategię promocji i koordynował współpracę z partnerami zagranicznymi. W Muzeum Narodowym w Krakowie odpowiada za strategię komunikacji, edukacji, digitalizacji, wydawnictw i pozyskiwania funduszy.

Najlepiej czuje się, działając w „ciekawych przecięciach” obszarowych - zwłaszcza kultury i sektora prywatnego. Wierzy w transfery energii z biznesu do kultury i wartości z kultury do biznesu. Stale poszukuje nowych perspektyw, narracji i rozwiązań, wyzwania cyfrowe stojące przed branżą muzealną przyjmuje z ciekawością i otwartą głową. Z zamiłowania podróżnik, tenisista, pisarz, rockman. Z powołania tata.

Projekt prezentowany podczas festiwalu Digital Cultures:
Zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie w cyfrowym świecie kultury

Portret Szymona Kaliskiego | Portrait of Szymon Kaliski
logo TR Warszawa | logo of TR Warsaw