Scrolling to Zero (2018/2019)

Koncert na żywo na organy kościelne i elektronikę lub instalacja dźwiękowa lub medytacja online, 18’ wideo, dźwięk (stereo lub kwadrofoniczny); dodatkowe materiały tutaj: >>(0).onion.eng

To koniec. Wyparowywuje… lub wycieka. Się pobiera ... bajt po bajcie.
Renderuje się – oddech za oddechem. Słuchacze. Jesteśmy zorganizowanymi organami. Jesteśmy organizmem. Jesteśmy dźwiękiem. Zorganizowanym dźwiękiem.

Utwór / instalacja jest zbiorową medytacją dźwiękową słowa „END”, brzmieniowym rytuałem na organy, elektronikę i głosy publiczności, prowadzonym przez cyfrowego awatara. Pisano o nim tak: „(…) W post-molekularnym świecie, w erze Antropocenu, definiowanym przez zagrożenie zagładą atomową, katastrofą polityczną i ekologiczną, ludzie jako gatunek zostali zderzeni z bezkresną próżnią. Z brakiem celu, z perspektywą unicestwienia. Odliczanie do zera już się rozpoczęło. Suma doświadczeń ludzi medytujących pustkę w grupie stanowi więcej niż pustka w ogóle. (…) W tym doświadczeniu tkwi etyczna propozycja nowej świadomości i odpowiedzialności za interrelacyjność. Nie należy obawiać się więc momentu zapaści. Na miejsce każdego bytu, każdego gatunku pojawi się inny”. (Zack Hall, darkNet edition v201017)
Poza wersją pełną na organy, przeznaczoną do przestrzeni sakralnych, utwór może być wykonywany również w wersji kameralnej na syntezatory i elektronikę lub w wersji akuzmatycznej instalacji lub medytacji online.

Wideo: Marek Straszak


Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem tegorocznych projektów z sekcji Best of Poland!

Więcej z Best of Poland

Dowiedz się więcej o polskiej kulturze cyfrowej. Zapoznaj się z twórcami i ich projektami.