Storycopter

Członkowie zespołu: Piotr Fedorczyk, Mark Boas, Laurian Gridinoc, Joanna Bogusz

Storycopter ma w zamyśle być zestawem zaawansowanych narzędzi do tworzenia interaktywnych reportaży internetowych, a także do ich publikowania i zarządzania nimi. Dzięki niemu dziennikarze i autorzy spoza redakcji informacyjnej mogą łatwo tworzyć, publikować i udostępniać interaktywne, multimedialne reportaże. To bezpłatna, natywna aplikacja typu open source działająca na różnych urządzeniach i w różnych przeglądarkach, która umożliwia tworzenie responsywnych ministron internetowych oraz zarządzanie nimi. Strony te można dalej rozbudowywać i dostosowywać bez użycia aplikacji.

Twórcy wyszli z założenia, że istnieją organizacje (redakcje informacyjne, organizacje pozarządowe czy wydawcy) niemające wystarczających środków na tworzenie zaawansowanych, interaktywnych reportaży we własnym zakresie. Te zaś, które mają na to budżet, często zlecają to zadanie zewnętrznym firmom programistycznym i agencjom kreatywnym, co wiąże się z długim czasem realizacji. Chcemy dać autorom dostęp do łatwego w obsłudze kreatora WYSIWYG, aby mogli się skupić przede wszystkim na treści, a mniej na projektowaniu czy aspektach realizacyjnych związanych z tworzeniem interaktywnych reportaży.

Uruchamiamy aplikację Storycopter w nadziei, że pomoże ona autorom pokonać ograniczenia techniczne i projektowe, z którymi mają do czynienia. Udostępniając odtwarzacz interaktywnych reportaży jako niezależny pakiet, pragniemy dać wydawcom pełną kontrolę nad tworzonym reportażem, aby mogli dostosowywać jego wygląd oraz łatwo go osadzać lub przechowywać na własnym serwerze. Bazujemy na technologiach internetowych, aby interaktywne reportaże były szeroko dostępne na wszelkich platformach i urządzeniach. Decydując się na kod open source, chcemy umożliwić wydawcom zintegrowanie narzędzia z ich procesami i w miarę możliwości zaangażować ich do pomocy w rozwijaniu produktu, gdy przejdzie fazę prototypu. Aplikacja jest bezpłatna, ponieważ pragniemy, aby każdy mógł tworzyć własne interaktywne reportaże.

Aktualnie produkt jest na etapie prywatnej, przedpremierowej wersji prototypowej stanowiącej podstawę do budowania społeczności, poszukiwania źródeł dalszego finansowania oraz nawiązywania współpracy z redakcjami.


Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem tegorocznych projektów z sekcji Best of Poland!

Więcej z Best of Poland

Dowiedz się więcej o polskiej kulturze cyfrowej. Zapoznaj się z twórcami i ich projektami.