Kronik@

Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury

Tajemniczy projekt Kronik@ - 2-3 lata temu spowodował gorącą dyskusję o tym jak ważna jest współpraca instytucjonalna repozytoriów cyfrowych. Jednak ta współpraca miała swoje ograniczenia – praktyczny brak możliwości wymiany danych, brak podstawowego narzędzia - wyszukiwarki dla wszystkich zasobów kultury oraz swoistego pomostu wymiany informacji pomiędzy tymi systemami.
Projekt Kronik@ to także istotny projekt polityki cyfrowej - większość finansowanych projektów ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa musiała zawierać API dostępu do danych, dane miały być stworzone w precyzyjnie określonych i najlepiej otwartych standardach metadanych.

To wszystko doprowadziło nas do tego, że w sekcji Best Of Poland możemy Państwu zaprezentować pierwszą odsłonę portalu publicznego Kronik@.

Zaprezentowane będą podstawowe możliwości portalu: wyszukiwanie, wyszukiwanie specjalistyczne oparte o słowniki metadanych, typ podglądu danych oraz tworzenie własnych międzyinstytucjonalnych kolekcji. Będzie to pierwsza publiczna prezentacja portalu, który docelowo znajdzie się jako element portalu gov.pl


Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem tegorocznych projektów z sekcji Best of Poland!

Więcej z Best of Poland

Dowiedz się więcej o polskiej kulturze cyfrowej. Zapoznaj się z twórcami i ich projektami.