Portret Jana Zygmuntowskiego | Portrait of Jan Zygmuntowski

Jan Zygmuntowski

Trust Tech Hub, Polska Sieć Ekonomii

Ekonomista zajmujący się rozwojem, systemami gospodarczymi, teorią innowacji i gospodarką cyfrową.
Prezes zarządu think-tanku Instrat, w którym prowadzi program badawczy w obszarze gospodarki cyfrowej. Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego. W przeszłości pracował m.in. w Polskim Funduszu Rozwoju. Doradza i udziela wsparcia projektom z branży technologicznej, które mają pozytywny wpływ społeczny. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stypendysta G20 Global Solutions, British Council i Møller Institute FLC. Autor książki „Kapitalizm sieci”.

Zdjęcie Laury Grudniewskiej | Photo of Laura Grudniewska
Zdjęcie członków kolektywu Noviki | Photo of members of the Noviki collective