Grafika prezentuje kolaż zdjęć członków Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku | The graphic presents a collage of photos of members of the City Culture Institute in Gdańsk

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku realizuje projekt Medialab Gdańsk, który łączy kulturę, aktywizm społeczny, edukację i technologię. Tworzy przestrzeń eksperymentu i współpracy, dzieli się wiedzą, szuka rozwiązań. Działa na rzecz odpowiedzialnego wykorzystania nowych mediów i technologii dla rozwoju kultury i rozwoju społecznego.

Główne pola aktywności Medialabu to ponowne wykorzystanie zbiorów cyfrowych, otwartość w instytucjach kultury oraz edukacja medialna.
Na potrzeby kolejnych projektów współpracuje z gdańskimi instytucjami kultury i organizuje interdyscyplinarne zespoły, do których dołączają osoby reprezentujące różne dziedziny nauki.

W roku 2019 przy projekcie „Gdańscy Wywoływacze – reaktywacja” współpracowaliśmy w szerokim gronie osób specjalizujących się w takich dziedzinach, jak: językoznawstwo, rekonstrukcja języka – dr Marta Bieszka, Jacek Tlaga; historia muzyki i rekonstrukcja dźwięku – Aleksandra Litwinienko; historia – d. Małgorzata Biłozór-Salwa; rekonstrukcja historyczna – Kompania Kaperska; grafika (opracowanie graficzne publikacji) i film (produkcja, montaż) – Fromline Studio; wizualizacje – Paweł Schulz; muzyka, programowanie, hackathon muzyczny – Łukasz Skotarek, Marcin Młyński; ponowne wykorzystanie zbiorów cyfrowych, koordynacja – Karina Rojek. Pracę tego właśnie zespołu chcemy zaprezentować podczas Digital Cultures 2020.

www.medialabgdanski.pl
www.facebook.com/MedialabGdansk

Projekt prezentowany podczas festiwalu Digital Cultures:
Gdańscy Wywoływacze

Portret Filipa Ignatowicza | Portrait of Filip Ignatowicz
Portret Josepha Cuttsa | Portrait of Joseph Cutts