Portret Ed Silverton | Ed Silverton portrait

Ed Silverton

Projektant internetowy

Ed Silverton to deweloper z ponaddwudziestoletnim doświadczeniem, z czego osiem lat przypada na pracę w sektor GLAM (galerie, biblioteki (ang. libraries), archiwa i muzea). Jako współprzewodniczący grupy społecznościowej IIIF 3D, często występuje na międzynarodowych konferencjach Image Interoperability Framework, m. in. na konferencji Europeana w Lizbonie, w Watykanie, w MoMA w Nowym Jorku, Narodowej Galerii Sztuki w Waszyngtonie i Bibliotece Kongresu.

Kieruje zespołem projektowym Universal Viewer — popularnego narzędzia open source do pracy z dziedzictwem kulturowym, wykorzystywanego m.in. przez Bibliotekę Brytyjską, Walijską Bibliotekę Narodową, Szkocką Bibliotekę Narodową oraz Brytyjski Instytut Filmowy.

Portret Alexander Scholz | Alexander Scholz portrait
Portret Philo van Kemenade | Philo van Kemenade portrait