Portret Diane Drubay | Portrait of Diane Drubay

Diane Drubay

Strateg muzealnictwa, założycielka We Are Museums

Strateg muzealnictwa, kuratorka, publicystka, artystka wideo i fotografka.

Obecnie jej działalność koncentruje się wokół palących problemów klimatycznych, dostępności danych i angażowaniu społeczności lokalnych. Założycielka _We Are Museums_ - międzynarodowej społeczności innowatorów muzealnictwa. Jej celem jest praca na rzecz przyszłości zrównoważonej klimatycznie, opartej o innowacje społeczne i technologiczne. Wcześniej założyła Buzzeum – cyfrową agencję strategiczną obsługującą muzea– oraz Museum Think Tank w Berlinie. Współinicjowała trzydniowy maraton Museomix, pracowała we francuskim Ministerstwa Kultury i Komunikacji oraz Muzeum Hennera w Paryżu.
Jako artystka bada doświadczenia psychoaktywne i transcendentalne pod wpływem kontaktu z wizerunkami natury.

Portret Artura Ganszyńca | Portrait of Artur Ganszyniec
Zdjęcie członków kolektywu Evil Indie Games - Natali Stalewskiej i Michała Stalewskiego | Photo of members of the Evil Indie Games collective - Natalia Stalewska i Michał Stalewski