FabFungus

Szymon Kaliski, Marek Straszak, Arek Zub, FabFungus, instalacja, 2019
algorytm, rendery, wydruki 3D

FabFungus jest symulacją rozrostu formy życia, zdeterminowanej przez sterowane parametry warunków jej kształtowania się. Moc stwórcza algorytmu napisanego przez Kaliskiego została zoptymalizowana przez Straszaka i Zuba pod kątem druku 3D. Możliwości technologiczne określiły zatem to, jak wirtualne sztuczne życie zostanie ostatecznie poddane fabrykacji – przetłumaczeniu na świat materialny.
Dzięki prostemu założeniu relacji matematycznego porządku świata z biologicznymi regułami rozrostu grzybni uzyskana forma – oparta na autopoiesis, czyli samowytwarzająca się w oparciu jedynie o własne elementy – może zostać uznana za spekulację jej zaistnienia w warunkach innych niż ziemskie. Jest to zatem narzędzie, które może posłużyć do dalszej eksploatacji po naniesieniu nowych parametrów.

FabFungus Szymona Kaliskiego, Marka Straszaka i Arka Zuba to zaawansowana technologicznie praca anektująca teoretyczną perspektywę medionatur i ich potencjalnych adaptacji w środowisku cyfrowo-biologicznym. W tym projekcie dane są częścią nowej natury, ich fizyczna reprezentacja jest już tylko jedną z możliwych biologicznych interpretacji kodu. Mowa jest tu o redefinicji tego, co żywe i nie-żywe, artyficjalne i naturalne. Praca stawia pytanie, na ile „naturze” i definicjom biologicznym bliższe są algorytmy i „nie-ludzkie” języki programowania niż antropocentryczne strategie tworzenia kulturowych narracji i mitów. (prof. Agnieszka Jelewska, dr Michał Krawczak, UAM)


Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem tegorocznych projektów z sekcji Best of Poland!

Więcej z Best of Poland

Dowiedz się więcej o polskiej kulturze cyfrowej. Zapoznaj się z twórcami i ich projektami.