vnLab logo

Laboratorium Narracji Wizualnych: vnLab

W ramach tegorocznej edycji Digital Cultures wystąpią przedstawiciele trzech pracowni najbliżej związanych z tematyką imprezy.

Pracownia VR/AR
Pracownia Rzeczywistości Wirtualnej i Rozszerzonej prowadzić będzie interdyscyplinarne projekty artystyczno-badawcze, których rezultatem będą realizacje immersyjnych doświadczeń. W każdym roku zostanie powołanych pięć zespołów, dzięki którym powstanie co najmniej pięć utworów wraz z pełną dokumentacją przebiegu oraz ze wskazaniem potencjalnych problemów natury technicznej, artystycznej i produkcyjnej oraz ich możliwych rozwiązań. Proces twórczych eksperymentów poddawany będzie wnikliwej analizie, zmierzającej do formowania nowego języka audiowizualnego, ze szczególnym naciskiem na krytyczny namysł nad zagadnieniami immersyjnych narracji. Zrealizowane prace będą również przedmiotem badań percepcji odbiorców z wykorzystaniem narzędzi neuronauk. W oparciu o wyniki badań i analiz powstaną rekomendacje i publikacje naukowe dotyczące medium współczesnych przekazów audiowizualnych, poszerzających pole interakcji człowieka z rzeczywistością cyfrową.
Kierownictwo pracowni - Pola Borkiewicz & Jacek Nagłowski

Pracownia Doświadczeń na Żywo
W Pracowni Doświadczeń na Żywo realizujemy projekty badawcze: System do immersyjnej rejestracji wydarzeń „live VR” oraz Nowe formy sztuk performatywnych. Ich celem jest badanie nowych technologii jako środka przekazu – stworzenie immersyjnego przeżycia scenicznego. Dzięki próbom rejestracji wykonań muzycznych, spektakli i performansów w technologii VR w celu znalezienia odpowiedniego sposobu opowiadania o muzyce i praktykach okołoteatralnych, powstaną doświadczenia muzyczne i sceniczne, które pozwolą widzowi uczestniczyć w wydarzeniu w pełny i atrakcyjny dlań sposób.
Joanna Dobrzańska

Pracownia Narracji Interaktywnych
Pracownia poświęcona jest badaniu i rozwojowi nowych form narracji, powstających w wyniku wykorzystania cyfrowych technologii interaktywnych w filmie dokumentalnym oraz formach pokrewnych takich jak reportaż czy esej filmowy. Działalność pracowni polega na wspieraniu powstawania wybranych narracyjnych form interaktywnych. Każdy z utworów będzie powstawał w procesie zarówno twórczym, jak i badawczym: dążeniem uczestników pracowni będzie odnalezienie odpowiedniej struktury narracyjnej dla opowiadanej przez siebie historii. Istotnym elementem pracowni jest również rozwój cyfrowych publikacji naukowych, wykorzystujących różne media i technologie interaktywne do przedstawienia i upowszechniania wyników badań. W efekcie pracownia stanie się wydawnictwem utworów powstających w ramach Laboratorium Narracji Wizualnych z zamiarem wykreowania nowej przestrzeni upubliczniania nie tylko utworów artystycznych, ale również i naukowych.
Kierownik pracowni - Krzysztof Pijarski
Kierownik projektów - Katarzyna Boratyn

Portret Łukasza Kozaka | Łukasz Kozak photo
Portret Rafała Leśkiewicza | Rafał Leśkiewicz photo