Portret Rafała Zapały | Portrait of Rafał Zapała

Rafał Zapała

Scrolling to Zero (2018/2019)

Kompozytor, artysta dźwięku, improwizator (pianista, perkusista, elektronik); doktor habilitowany sztuki muzycznej, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Zapała przekracza granice między muzyką poznaną poprzez akademickie wykształcenie (uzyskał habilitację z kompozycji muzyki i magisterium z dyrygentury chóralnej), dzięki doświadczeniu kontrkultury i współpracy z artystami z innych dziedzin sztuki. Jego utwory prezentowane są na festiwalach muzyki współczesnej, w jazzowych klubach, na scenie muzyki eksperymentalnej oraz w otwartych przestrzeniach miejskich.

Artysta–rezydent m.in. w Stanford University–CCRMA (01-03.20014), CK „Zamek” (2014), rezydent Filharmonii Świętokrzyskiej (2014/2015), ZK/U Berlin (2016), Vertigo STARTS (2019). Założyciel Kołorkingu Muzycznego, założyciel i prezes fundacji an_ARCHE New Music Foundation oraz wielu zespołów i projektów muzycznych (z muzyką współczesną komponowaną, improwizowaną, elektroniczną, eksperymentalną).

Jego autorską koncepcję Live Electronic Preparation (LEPTechnique) opublikowano jako rozdział w „Oxford Handbook of Interactive Audio” (Oxford University Press, 2014). Szczególne miejsce w jego twórczości zajmują akcje i instalacje dźwiękowe wpisane w przestrzeń miejską, m.in.: Sensorium (monumentalna instalacja w wieży zegarowej CK ZAMEK w Poznaniu) i Post-Apocalypsis (złoty medal dla polskiego pawilonu za „Sound Design” na Quadriennale w Pradze, 2015).

Projekt prezentowany podczas festiwalu Digital Cultures:
Scrolling to Zero (2018/2019)

Portret Rafała Szrajbera | Portrait of Rafał Szrajber
Zdjęcia przedstawia Ramiego Ismaila | Photo of Rami Ismail