Portret Rafała Szrajbera | Portrait of Rafał Szrajber

Rafał Szrajber

Architekt oraz badacz przestrzeni i światów wirtualnych.
Twórca teorii wirtualnej rekonstrukcji dziedzictwa, równowagi informacyjnej w prezentacji dzieł sztuki, architektury w nowych mediach oraz teorii warstw nowoczesności. Autor opracowania i kategoryzacji struktury narracyjnej dla środowisk wirtualnych oraz szeregu rozwiązań przeznaczonych dla przestrzeni muzealnych. Aktualnie zajmuje się badaniami z zakresu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości jako środowiska narracyjnego i interfejsu przestrzennego oraz projektowaniem uniwersalnym z uwzględnieniem dostępności i wykorzystaniem nowych mediów.

Projekt prezentowany podczas festiwalu Digital Cultures:
Parowe Szczeliny

Zdjęcie członków kolektywu Quantum Game | Photo of members of the Quantum Game collective
Portret Rafała Zapały | Portrait of Rafał Zapała