Portret Łukasza Kozaka | Łukasz Kozak photo

Łukasz Kozak

Kurator, Sekcja Archiwów Cyfrowych

Mediewista, ekspert od technologii i mediów.
Współpracuje z licznymi instytucjami kultury i placówkami naukowymi w zakresie nowych mediów, technologii i wykorzystania zasobów cyfrowych.

Portret Pawła Frelika | Portrait of Paweł Frelik
vnLab logo