Portret Jowity Nowakowskiej | Portrait of Jowita Nowakowska

Jowita Nowakowska-Gołacka

Doktorantka w Katedrze Biologii i Genetyki Medycznej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto studiuje psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Jej działalność naukowa skupia się wokół zagadnień z dziedziny biologii komórkowej i molekularnej, a jej praca dyplomowa była poświęcona wyodrębnianiu i charakteryzowaniu wirusów bakteryjnych izolowanych ze środowiska. Aktualnie przygotowuje pracę doktorską dotyczącą roli białek opiekuńczych w transporcie i degradacji białka β-amyloidu związanego z rozwojem choroby Alzheimera.

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, główną wykonawczynią w grancie Narodowego Centrum Nauki oraz laureatką stypendiów Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych i Europejskiej Organizacji Naukowców Przyrodniczych. Wyniki jej badań były prezentowane na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych, a także w jej własnych publikacjach naukowych.

Od stycznia 2020 r. wspólnie z Elvinem Flamingo tworzy zespół art&science, którego głównym zadaniem jest kontynuacja idei artysty zatytułowanej Symbiotyczność tworzenia. Wspólnie realizują projekty z pogranicza biologii, technologii i sztuki (bioart, art&science). Ukończyli już część 2 Symbiotyczności tworzenia i rozpoczęli prace nad częścią 3 tego projektu we współpracy z francuskim Instytutem Morskim.

Jowita Nowakowska-Gołacka jest aktywną członkinią Międzyuczelnianego Koła Naukowego Biomedia. Jej znaczący wkład w działalność zarówno duetu art&science, jak i koła naukowego opiera się na jej wiedzy i doświadczeniu naukowym w dziedzinie łączącej naukę ze sztuką. Mieszka i pracuje w Gdańsku.

Portret Elvina Flamingo | Portrait of Elvin Flamingo
Portret Wiesława Bartkowskiego | Portrait of Wiesław Bartkowski