Portret Iza Szostak | Iza Szostak portrait

Iza Szostak

Dream Adoption Society

Tancerka i choreografka.

W praktyce zawodowej posługuje się perspektywą nowego materializmu – narzędziem umożliwiającym percepcję materii jako aktywnej siły sprawczej. Jej twórczość choreograficzna często opiera się na autorskich systemach komunikacji ciała ludzkiego z przedmiotami. Jako surowiec wykorzystuje przetworzone obrazy, elementy badań antropologicznych i zasoby prywatnego archiwum. Ostatnio prowadzi badania nad rzeczywistością wirtualną, z czym łączą się wykonania teatralne, choreograficzne i w dziedzinie sztuk performatywnych, m. in. we współpracy z Dream Adoption Society.

Od marca 2020 r., czyli od czasu wprowadzenia przymusowej kwarantanny w związku z pandemią, artystka przystąpiła do realizacji projektu artystyczno-badawczego „Future Presence”, nad którym pracowała już od dłuższego czasu.

fot. Marta Ankiersztejn

Portret Alek Tarkowski | Alek Tarkowski portrait
Portret Agnieszki Pokrywki | Portrait of Agnieszka Pokrywka