Portret Anny Gos | Portrait of Anna Gos

Anna Gos

Przedstawiciel KPRM odpowiedzialny za zarządzanie danymi

Pełni funkcję pełnomocnika Ministra Cyfryzacji ds. otwartości danych.
Od 2008 r. zaangażowana w szereg projektów związanych z informatyzacją, ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego, otwieraniem danych publicznych i wdrożeniem oraz rozwojem portalu dane.gov.pl.

KPRM jest partnerem strategicznym festiwalu.

Portret Agaty Foryciarz | Portrait of Agata Foryciarz
Portret Anny Szylar | Anna Szylar photo