Portret Anna Desponds | Anna Desponds portrait

Anna Desponds

Kuratorka, Sekcja Nowych Narracji

Kuratorka, na konferencji Digital Cultures odpowiada za program związany z cyfrowym opowiadaniem i immersyjnymi mediami.

W magazynie dwutygodnik.com współprowadzi podcast „Odbiornik”, poświęcony sztuce, technologii i sztuce życia z technologią. Od ponad dziesięciu lat projektuje i organizuje międzynarodowe wydarzenia, które gromadzą twórców i pasjonatów mediów audiowizualnych i cyfrowych. Konsultuje i tworzy strategie polskich i zagranicznych instytucji związane z projektami interaktywnymi.

Jest współzałożycielką Fundacji Pełne Zanurzenie, stypendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a obecnie rezydentką programu ArtHouse.Jako dziecko chciała zostać antropolożką i jej się udało. Mieszka między Warszawą, Sokołowskiem a Berlinem, gdzie pracuje w agencji kreatywnej Creatives’ Catalysts agency.

Portret Liam Young | Liam Young portrait
Portret Anab Jain | Anab Jain portrait