Portret Agaty Ruchlewicz-Dzianach | Portrait of Agata Ruchlewicz-Dzianach

Agata Ruchlewicz-Dzianach

Miastofon

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W swojej pracy artystyczno-badawczej zajmuje się relacjami między przestrzenią miejską a człowiekiem, skupiając się na subiektywnej i emocjonalnej percepcji otoczenia.

Współzałożycielka laboratorium miejskiego GrubyPunkt, którego główną inicjatywą jest SubjectiveMap – autorski projekt subiektywnego mapowania miejsc skupiający się na niematerialnych warstwach miejskich, oparty na spontanicznej eksploracji przestrzeni i angażujący osoby z grup wykluczonych z codziennej dyskusji o przestrzeni miejskiej (m.in. seniorów, imigrantów, osoby niewidome). Projekt był prezentowany na różnych festiwalach i wystawach m.in. 8. Międzynarodowym Festiwalu Kreatywności, Innowacji & Kultury Cyfrowej ESPACIO ENTER (Teneryfa), Międzynarodowym Festiwalu Sztuki, Nowych Mediów i Cyberkultur POST SCREEN (Lizbona), Festiwalu EME3 BOTTOM-UP (São Paulo), wystawie Architecture as Human Nature w Supermarkt Gallery (Berlin) czy 7. Międzynarodowym Festiwalu Architektury EME3 (Barcelona) oraz konferencjach m.in. Memory Studies Association (Uniwersytet w Kopenhadze), Urban Culture at the Crossroads (Uniwersytet IUC w Dubrowniku) czy QUAM (Centrum Sztuki Współczesnej w Vic, Hiszpania).

Uczestniczka Festiwalu Strangelet (Vigo), Platformy 11 (Lipsk), Stores Art Attack Projects (Abrantes, Portugalia) oraz 24h BRL/GDA (Gdańsk). Należy do polskiego zespołu międzynarodowej sieci Women in Architecture.

www.subjectivemap.com

Projekt prezentowany podczas festiwalu Digital Cultures:
Miastofon

Portret Macieja Staneckiego | Portrait of Maciej Stanecki
Portret Aleksandry Przegalińskiej | Portrait of Aleksandra Przegalińska