Portret Piotra Rydzka | Portrait of Piotr Rydzek

Piotr Rydzek

Specjalista do spraw digitalizacji dziedzictwa kulturoweg

Uczestniczył w kilkudziesięciu projektach digitalizacyjnych na całym świecie, m.in. w Kanadzie, Chinach i Indiach. W 2019 roku koordynował dostawę 19 specjalistycznych skanerów dziełowych book2net dla Biblioteki Narodowej w Warszawie w ramach projektu Patrimonium, którego celem jest m.in. powiększenie zbiorów biblioteki cyfrowej POLONA.

Zajmuje się marketingiem, organizuje szkolenia i świadczy doradztwo w zakresie doboru sprzętu skanującego (2D, 2.5D, 3D) oraz fotografii multispektralnej.

Portret Grzegorza Zajączkowskiego | Portrait of Grzegorz Zajączkowski
Portret Pawła Frelika | Portrait of Paweł Frelik