Portret Philo van Kemenade | Philo van Kemenade portrait

Philo van Kemenade

Kreatywny technolog

Tworzy narzędzia, opowieści oraz to, co pomiędzy nimi, aby umacniać nasze więzi ze sztuką i kulturą. Opracowuje innowacyjne interfejsy użytkownika dla kolekcji audiowizualnych Niderlandzkiego Instytutu Dźwięku i Obrazu. Jest współzałożycielem festiwalu sztuki i kultury cyfrowej Sensorium oraz inicjatorem sieci Storytellers United. Jest gorącym zwolennikiem uczenia się przez całe życie. Często prowadzi warsztaty z twórczego kodowania, podstaw programowania, pozyskiwania danych ze stron internetowych (ang. web scraping), skanowania 3D oraz innowacyjnego tworzenia opowieści.

Portret Ed Silverton | Ed Silverton portrait
Portret Jorge Camacho | Jorge Camacho portrait