Portret Pawła Schreibera | Portrait of Paweł Schreiber

Paweł Schreiber

Kurator, Sekcja Gier Wideo i Teatralna

Doktor, adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, specjalista w zakresie współczesnego dramatu brytyjskiego. Krytyk teatralny, publikował w „Teatrze”, „Didaskaliach”, „Chimerze”. Współtwórca bloga Jawne Sny, zajmującego się problematyką gier wideo i ich związków z pozostałymi gałęziami kultury. O grach pisywał m. in. w „Przekroju”, magazynie „PIXEL” i w dwutygodnik.com.

Portret Marii Drabczyk | Portrait of Maria Drabczyk
Portret Piotra Fedorczyka | Portrait of Piotr Fedorczyk