Portret Pawła Frelika | Portrait of Paweł Frelik

Paweł Frelik

Profesor w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi Pracownię Tekstów i Mediów Spekulatywnych.

Naukowo zajmuje się science fiction, grami wideo i innymi mediami audiowizualnymi (film, telewizja, wideo muzyczne) i kulturą nie-popularną. Autor ponad 100 publikacji zagranicznych w tych dziedzinach, członek rad redakcyjnych „Science Fiction Studies”, „Extrapolation” oraz „Journal of Gaming and Virtual Worlds” oraz współredaktor serii książkowej „New Dimensions in Science Fiction” wydawanej przez University of Wales Press. W latach 2012-14 piastował stanowisko prezesa Science Fiction Research Association jako pierwszy członek Zarządu spoza USA i Kanady w historii organizacji.
Od 2017 pełni funkcję szefa Sekcji Science Fiction w International Association for the Fantastic in the Arts. W 2017 był pierwszym nie-anglojęzycznym laureatem Nagrody Thomasa D. Claresona za działalność na rzecz badań nad science fiction.

Portret Piotra Rydzka | Portrait of Piotr Rydzek
Portret Łukasza Kozaka | Łukasz Kozak photo