Zdjęcie członków kolektywu Noviki | Photo of members of the Noviki collective

Noviki

Post-studio Noviki to kontynuacja projektowego studia Noviki. Jego twórcy zainteresowani są tworzeniem alternatywnych ram dla działań eksplorujących projektowanie, praktykę kuratorską i wystawienniczą w post-artystycznym świecie. Pracują w obszarze zderzenia postkonceptualizmu i narzędzi opartych na technologii. Charakterystyczną cechą Post-studia Noviki jest otwartość na wymianę z innymi dyscyplinami, funkcjonującymi poza oficjalnym rynkiem sztuki. Używają narzędzi cyfrowych, tworząc druki, wideo i wirtualne obrazy, uczestniczą w dyskusjach panelowych, wygłaszają wykłady, kuratorują wystawy i prowadzą warsztaty.

Ich prace były publikowane między innymi w „Idea Mag”, „ID Pure”, „Slanted”, „Pretty Ugly: Visual Rebellion in Design”, „Cultural Identities”. Byli zewnętrznymi doradcami w Królewskiej Akademii Sztuki w Hadze oraz w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, prowadzą wykłady i warsztaty w szkołach artystycznych i uniwersytetach w Europie i Azji (m. in. innymi warsztaty w Jan Van Eyck Academie w Maastricht, Muzeum Sztuki Współczesnej w Teheranie, wykłady na uniwersytetach w Karlsruhe, Dortmundzie i Frankfurcie).

www.noviki.net

Portret Jana Zygmuntowskiego | Portrait of Jan Zygmuntowski
Zdjęcie przedstawia Natalie Iwaniec w pozie tanecznej | The photo shows Natalie Iwaniec in a dancing pose