Portret Monici Gagliano | Portrait of Monica Gagliano

Monica Gagliano

Badaczka, Uniwersytet Southern Cross

Jest profesorką nadzwyczajną prowadzącą badania nad ekologią ewolucyjną na Uniwersytecie Southern Cross, gdzie kieruje Laboratorium Inteligencji Biologicznej w ramach inicjatywy Diverse Intelligences prowadzonej przez Templeton World Charity Foundation.

Jest pionierką zupełnie nowej dziedziny badań nad bioakustyką roślin i jako pierwsza udowodniła doświadczalnie, że rośliny potrafią wydawać „głosy”, a także wykrywać dźwięki otoczenia i reagować na nie. Jej praca przyczyniła się do poszerzenia definicji możliwości poznawczych roślin (w tym percepcji, procesów uczenia się i pamięci). Dowodząc doświadczalnie, że uczenie się nie jest wyłączną domeną zwierząt, wznowiła debatę nad podmiotowością roślin oraz ich wymiarem etycznym i prawnym. Zainspirowana spotkaniami z przyrodą i rdzenną starszyzną kultur tradycyjnych z całego świata, stosuje postępowe i holistyczne podejście do nauki, zgodnie z którym można swobodnie działać na styku tak różnych dziedzin, jak ekologia, fizyka, prawo, antropologia, filozofia, literatura, muzyka, sztuka oraz duchowość. Wzbudzając na nowo fascynację wobec tego pięknego domu, w którym wszyscy mieszkamy, przyczynia się do powstania pełnej świeżości i polotu ekologii umysłu, która może doprowadzić do odkrycia prawdziwie innowacyjnych rozwiązań w relacjach człowieka ze współdzielonym przez niego światem.

Jej najnowsza książka nosi tytuł Thus Spoke the Plant (North Atlantic Books, 2018).

Zdjęcie przedstawia Natalie Iwaniec w pozie tanecznej | The photo shows Natalie Iwaniec in a dancing pose
Portret May Abdalli | Portrait of May Abdalla