Portret Duncana Speakmana | Duncan Speakman portrait

Duncan Speakman

Kompozytor i artysta dźwiękowy

Urodził się w 1976 roku w Wielkiej Brytanii. Zdobył wykształcenie jako dźwiękowiec w liverpoolskim Instytucie Sztuk Widowiskowych (Institute for Performing Arts), obecnie zaś pracuje w Pervasive Media Studio w Bristolu. Często posługując się mobilnym audio i mediami lokacyjnymi, tworzy doświadczenia narracyjne angażujące publiczność emocjonalnie i fizycznie w przestrzeniach niekontrolowanych. Lista nagradzanych projektów Speakmana obejmuje m.in. instalacje dźwiękowe w sieci tramwajowej w Kantonie (Guangzhou) i głośniki symfoniczne w Christchurch, performatywne spacery dźwiękowe w Saitamie i kawałki dla BBC.

Przedmiotem obecnie prowadzonych badań artystycznych jest sposób, w jaki doświadczenia rzeczywistości mieszanej (MR) mogłyby być pomocne w radzeniu sobie z kryzysem klimatycznym .

www.duncanspeakman.net

logo TR Warszawa | logo of TR Warsaw
Portret Charlotte Webb | Charlotte Webb portrait