Portret Cecile Richard | Portrait of Cecile Richard

Cecile Richard

Graficzka

Graficzka, ilustratorka, twórczyni zinów i gier.
Mieszka Melbourne. W twórczości skupia się na tematach pamięci, przywiązania i przynależności. Do jej najbardziej znanych prac zalicza się – stworzone za pomocą edytora Bitsy i wielokrotnie nagradzane – gry: „novena”, „ENDLESS SCROLL” oraz najnowszą „Under a Star Called Sun”.

Portret Mike Pondsmitha | Portrait of Mike Pondsmith
Portret Bolesława Michalskiego | Portrait of Bolesław Michalski