Portret Anny Szylar | Anna Szylar photo

Anna Szylar

Kierownik Zespołu Programowego Digital Cultures

Menedżer kultury i producent. Od 2014 roku związana z Instytutem Adama Mickiewicza, państwową instytucją zajmującą się promocją kultury polskiej za granicą. Obecnie pracuje jako menadżer i kierownik zespołu programowego festiwalu Digital Cultures, który od pierwszej edycji w 2017 roku działa jako międzynarodowa platforma networkingu i wymiany wiedzy w zakresie nowych mediów, cross mediów, gier komputerowych oraz cyfrowych metod ochrony dziedzictwa kulturowego.

Portret Anny Gos | Portrait of Anna Gos
Portret Barbary Schabowskiej | Barbara Schabowska portrait