Portret Alexander Scholz | Alexander Scholz portrait

Alexander Scholz

Kurator, Sekcja HOLO Magazine

Mieszkający w Berlinie pisarz, dyrektor artystyczny, pracowniksektorakultury i publicysta.

Jako założyciel i dyrektor kreatywny HOLO - wydawniczo-kuratorskiej platformy zainteresowanej najnowszą praktyką twórczą - pomaga generować i propagować wiedzę z pograniczaróżnychdyscyplin, dotyczącą badań artystycznych i transformacji kulturowych w epoce cyfrowej. W ciągu ostatnich kilku lat Scholz opracował koncepcje licznychwystaw, konferencji i programów edukacyjnych dla różnych organizacji i festiwali, m.in. A.C.C. (Gwangju, Korea), Mapping (Genewa, Szwajcaria), MUTEK (Montreal, Kanada) i NODE Forum for Digital Arts (Frankfurt, Niemcy).

Portret Tim Maughan | Tim Maughan portrait
Portret Ed Silverton | Ed Silverton portrait