Portret Agnieszki Pokrywki | Portrait of Agnieszka Pokrywka

Agnieszka Pokrywka

Multidyscyplinarnie wykształcona artystka w zakresie filmu animowanego i fizyki. Agnieszka wykorzystuje wideo, grafikę i partycypację do tworzenia eklektycznych narracji. Poprzez interaktywne i nieliniowe strategie na nowo opowiada stare historie ze szczególnym uwzgędnieniem tego co wieloperspektywiczne i niewidoczne dla ludziego oka. Nauki przyrodnicze, technologia i niehierarchiczność są jej szczególnie bliskie.
Na co dzień współpracuje z komputerami, bakteriami i ludźmi.

alwaysunderconstruction.info

Portret Iza Szostak | Iza Szostak portrait
Zdjęcie członków kolektywu Memorymorph - Małgorzaty Łuczyny i Jacka Złoczowskiego | Photo of members of the Memorymorph collective - Małgorzata Łuczyna and Jacek Złoczowski