Center for Urban History of East Central Europe

Oleksandr Makhanets

Koordynator Urban Media Archive działającego przy Center for Urban History.
Historyk. Ukończył studia magisterskie na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim. Zajmuje się zarządzaniem oraz poszerzaniem kolekcji materiałów wizualnych, a także zastosowaniem narzędzi cyfrowych w archiwizacji. Od 2016 r. jest kuratorem Home Movie Day oraz programu [unarchiving], którego celem jest promocja dziedzictwa archiwalnego oraz włączenie jego problematyki do głównego nurtu.